Van Voorde 100 Jaar

Omdat Van Voorden 100 jaar bestaat werd bekend gemaakt dat het bedrijf het predicaat Koninklijk mocht voeren. Om dit nieuws te vieren in combinatie met het 100-jarig bestaan werd er een personeelsfeest georganiseerd. Bridge-EF mocht dit gaan aankleden in samen werking met Marc van Laere. Bridge-EF was hierbij verantwoordelijk voor licht, geluid en podia. Samen met Marc van Laere hebben wij een mooi feest kunnen neer zetten om dit goede nieuwe te vieren. We zijn erg trots op het eindresultaat dat geleverd is.