Inspiratie Centraal

'Be Smart: Samen kansen creëren met Smart Industry',

De vraag “Hoe smart bent u met uw bedrijf”? stond centraal tijdens het gezamenlijke congres van FME en Nederland ICT, dat werd gehouden in een van de mooie hallen bij Vanderlande in Veghel. Vanderlande wereldwijd vermaard om haar geautomatiseerde material-handling systemen was de gastheer deze middag.

Centraal in de hal die gebruikt wordt voor R&D en demonstraties heeft Bridge een “luchtige” maar Smart duo congreszaal gerealiseerd.  Waardoor de gasten vrij uitzicht hadden op de hightech material-handling systemen. Maar, toch in een luxe congreszaal de inspirerende presentaties konden volgen die aan beide zijden van de zaal gehouden werden.

Door het creëren van twee podia aan beide zijden en de zaal te voorzien van draaistoelen was het mogelijk een snel afwisselend programma aan de gasten te presenteren. Dit turn-key project kon rekenen op enthousiaste reacties. Zowel techniek, meubels maar ook de banners zoals zichtbaar bij het projectiescherm en niet te vergeten de technische assistentie werden hiervoor geleverd.

Klik hier voor meer foto's.