Hybride congres organiseren

Wilt een hybride (medisch) congres organiseren? Wij ontwerpen en realiseren uw online congres en uw fysieke congres. Bridge Event Facilities heeft bijna 35 jaar ervaring met het realiseren van fysieke congressen. Sinds 2017 realiseren wij beurs en standconcepten in virtual reality. Ook voor uw online congres hebben wij alles in huis.

Meer bezoekers bij hybride congressen

Hybride events zijn online te bezoeken zonder reistijd. Een computer en internet verbinding zijn voldoende om het online congres te bezoeken. Het online en fysieke congres ontwerpen wij gelijktijdig. In de online congres omgeving worden Call to Action buttons geplaatst zodat er ook live interactie met de stand bemanning mogelijk is. Voor uw fysieke congres omgeving realiseren wij duurzame stands met dezelfde bouwstenen die ook voor het online congres worden gebruikt. Daardoor geeft de virtuele omgeving de beleving alsof u fysiek bij het congres aanwezig bent.

Meer bezoekers betekent meer exposure voor uw hybride congres

Uw congres wordt toegankelijk voor meer bezoekers en draagt daarom ook bij tot meer exposure voor de sponsoren van het congres. Als u de online congres omgeving al voor aanvang van het fysieke congres open stelt voor bezoekers, kunnen de bezoekers zich vooraf oriënteren. Dat zal resulteren in meer doelgerichte gesprekken met bezoekers. Ook kunnen de congres bezoekers de pauzes efficiënter benutten. Na een sanitaire stop en een catering moment kan de bezoeker direct de stand van zijn of haar interesse bezoeken. Online en fysieke omgeving hebben dezelfde indeling.

Deelnemen aan meer lezingen en meer contacten met exposanten

Als alle lezingen ook na het congres ‘on demand’ beschikbaar zijn mist de congres bezoeker geen enkele interessante lezing meer. Ook is er daardoor meer tijd om de online beursvloer te bezoeken. Er zullen meer contactmomenten tussen bezoekers en exposanten ontstaan. Wij adviseren om ook de beursvloer na het congres nog een aantal weken online te laten. Bezoekers kunnen de informatie op de stands alsnog of opnieuw bekijken. De exposant kan iemand van haar binnendienst beschikbaar houden voor directe contacten en de accountmanagers activeren voor follow up.

Een hybride congres is voor alle belanghebbenden een win-win situatie

Uit bovenstaande blijkt dat bezoekers, organisatoren en exposanten allemaal veel voordelen kunnen halen uit de combinatie van online en fysieke congressen. Daagt u ons uit voor het ontwerpen en realiseren van het online congres en het fysieke congres.

Duurzame stand voor het fysieke congres

Een stand bij fysiek congres

Virtuele stand voor het online congres

Een stand bij online congres

 Bridge Event Facilities heeft duurzaamheid hoog in het vaandel

Milieuvriendelijk transport

Voor transport maken we gebruik van eigen milieuvriendelijke voertuigen. Combineren we transport ritten om CO2 te besparen. Op een veilige en kosten efficiënte manier.

Duurzame verpakkingen

We maken veelvuldig gebruik van flightcases of andere duurzame, recyclebare verpakkingen. Zo voorkomen we beschadigingen en zijn we milieubewust bezig. Met oog voor de ideale maatvoering “trucksize” om zo efficient mogelijk te kunnen laden.

Recyclebaar standbouw materiaal

Veel standbouw materiaal wordt hergebruikt, daarnaast worden alle materialen gerecycled door zorgvuldig geselecteerde afval verwerkers.

Groene energie

Door onze modulaire standbouw systemen, gebruiken we geen machines voor productie van stands. In ons kantoor en magazijnen maken we gebruik van de hernieuwbare energie  duurzaam opgewekt en lokaal ingekocht!René Verbruggen, Eigenaar Bridge Event Facilities

Persoonlijk advies nodig?

Bridge Event Facilities is gevestigd in het Brabantse Schijndel. Drijvende kracht achter het veelzijdige bedrijf is algemeen directeur René Verbruggen. Zoals u zich voor kunt stellen is de technische ondersteuning van een evenement vrijwel nooit het werk van één persoon, maar van een heel team. Bij Bridge Event Facilities doen we dit al 30 jaar; samen zorgen we voor het allerbeste resultaat.